Γεωδή

Φάριδα
Category
Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου, Φάρις
About This Project

4stars

Hotel

Άρνα

ΜΗΤΕ 1248Κ060Α0156900

Δωμάτια 6, Kλίνες 14
Τηλέφωνο: +27310 20703-4
mail: hotelgeodi@gmail.com
Επίσημη ιστοσελίδα: www.geodi.gr