Παναγία η Χρυσαφίτισσα

Σημεία Ενδιαφέροντος / Εκκλησίες & Μοναστήρια

Περιγραφή

Βρέστενα – Βαμβακού – Χρύσαφα, κυρίως αυτά τα χωριά της περιοχής, μεταξύ τους διαγωνίζονταν ως προς την πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση και σε ανάπτυξη εντός του θρησκευτικού βίου. Ότι συνδέονταν με τα Παλαιολόγεια χρόνια και ότι την ακμή τους διατηρούν κατά τα Μεταβυζαντινά είναι εκτός οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Αλλά το προβάδισμα έχουν τα Χρύσαφα. Διέσωσαν όρθια και αξιοσπούδαστα μνημεία, διά των οποίων διατηρείται ζωντανή και ακμαία η παλαιά και μεταγενέστερη παράδοση. Τα χριστιανικά μνημεία που αποτελούν το μέγα κόσμημα Χρυσάφης και Θεραπνών γενικότερα είναι: Παναγία η Χρυσαφίτισσα, ναός Προδρόμου, δίπλα της και άλλος στο Τζηλιωτό, Αγίου Νικολάου, Αγίου Δημητρίου και μονή Αγίων Τεσσαράκοντα. Σταυροειδής, δίστυλος με τρούλλο και νάρθηκα είναι ο ακέραιος και άριστα διατηρημένος ναός της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας. Πρώτο-αρχικό στρώμα τοιχογραφιών καλύπτει μέγα μέρος του κυρίως ναού και του νάρθηκα. Οι αγιογραφίες μαρτυρούνται από τη σωζόμενη επιγραφή ως προς τους χορηγούς της διακόσμησης και το έτος: Μιχαήλ Σεβαστός – σύνευνος Ζωής (εικονίζονται στο νάρθηκα) 1290. Οι νεώτερες τοιχογραφίες του δεύτερου στρώματος καλύπτουν ορισμένα σημεία των εσωτερικών επιφανειών και ανήκουν στον ΙΖ΄ αιώνα. Ο ναός της Χρυσαφίτισσας ήταν μοναστηριακός, καθώς μαρτυράται από τα προς νότια του μνημείου υπολείμματα θεμελίων.

Δείτε: http://www.immspartis.gr/