Ξενοδοχεία (Παραδοσιακού Τύπου)

Διαμονή
Ταλετόν
Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου, Φάρις
Γεωδή
Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου, Φάρις