Πολιτιστικό Καλοκαίρι

Πολιτιστικό καλοκαίρι

28 Αυγούστου in Πολιτιστικό Καλοκαίρι

Το Πολιτιστικό καλοκαίρι αποτελεί θεσμό που πραγματοποιείται από το 1988, στο χώρο του Σαϊνοπουλείου αμφιθεάτρου. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνειθεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και...