Βυζάντιον

Μυστράς
Κατηγορία
Μυστράς, Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Μυστράς

ΜΗΤΕ 1248Κ013Α0042900

Δωμάτια 22, Kλίνες 38
Τηλέφωνο: +30 27310 83309

mail: byzanhtl@otenet.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: www.byzantionhotel.gr