Ξενοδοχείο Βολιανίτη

Φάριδα
Κατηγορία
Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου, Φάρις
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Άρνα

ΜΗΤΕ 1248Κ050Β0004001

Δωμάτια 4, Kλίνες 12

Τηλέφωνο: +30 27310 27070, +30 6977 923539