Το Αγνάντιο

Καρυές
Κατηγορία
Καρυές, Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
Πληροφορίες

2stars

Hotel

Καρυές

ΜΗΤΕ 1248Κ032Α0006901

Δωμάτια 4, Kλίνες 8
Τηλέφωνο: +30 27310 95188