Ταλετόν

Φάριδα
Κατηγορία
Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου, Φάρις
Πληροφορίες

4stars

Hotel

Ξηροκάμπι, Φάρις

ΜΗΤΕ 1248Κ060Α0162201

Δωμάτια 10, Kλίνες 30
Τηλέφωνο: +30 27310 35150
mail: info@taleton.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: www.taleton.gr