Πρυτανείο

Θεράπνες
Κατηγορία
Θεράπνες, Ξενοδοχεία Παραδοσιακού Τύπου
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Πολύδροσο (Τσίντζινα)

ΜΗΤΕ 1248Κ063Α0231601

Δωμάτια 11, Kλίνες 28

Τηλέφωνο: +30 27310 26982, +30 6974 074340

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pritanio.gr