Ρούγα

Φάριδα
Κατηγορία
Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, Φάρις
Πληροφορίες

Hotel

Κουμουστά

ΜΗΤΕ 1248Κ91000255300

Δωμάτια 3, Kλίνες 9
Τηλέφωνο: +30 27310 35056
mail: info@xenonasrouga.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: www.xenonasrouga.gr