Φάρις

Φαρίδα
Κατηγορία
Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου, Φάρις
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Γόλα, Γοράνοι

ΜΗΤΕ 1248Κ013Α0007101

Δωμάτια 10, Kλίνες 23
Τηλέφωνο: +30 27310 75447
mail: info@faris.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: www.faris.gr