Δεσποτάτο του Μυστρά

Κατηγορία
Μυστράς, Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Μυστράς

ΜΗΤΕ 1248Κ013Α0151501

Δωμάτια 11, Kλίνες 23

Τηλέφωνο: +30 27310 83440

Επίσημη ιστοσελίδα: www.despotato.gr