Αρχοντικό του Πάρνωνα

Καρυές
Κατηγορία
Καρυές, Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου
Πληροφορίες

3stars

Hotel

Καρυές

ΜΗΤΕ 1248Κ013Α0159901

Δωμάτια 10, Kλίνες 19

Τηλέφωνο: +30 27310 95014